TZA NIEUWS

Carolien Venhuizen (ZNWV): Verandering begint bij de mens

In de wereld van zorginnovatie is niet alleen de technologie die het verschil maakt. De echte verandering begint bij de mens. Carolien Venhuizen, hoofd ICT bij Zorggroep Noordwest-Veluwe volgde intern de opleiding Dienend Leiderschap. Ze zag collega’s veranderen en weet dat dit een belangrijk onderdeel is van de transitie waar de zorg voor staat. Ze deelt haar visie en ervaringen. 

De vraag voor de training kwam voort uit een onderzoek gericht op medewerkerstevredenheid bij de zorgorganisatie. Hoge werkdruk en je niet veilig voelen om je uit te spreken binnen een team of naar een leidinggevende toe waren belangrijke punten die naar voren kwamen uit de onderzoeksresultaten. De organisatie besloot daartoe alle medewerkers de mogelijk te bieden de leergang Dienend Leiderschap te volgen. Deze leergang richt zich op bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en het behalen van resultaten door groei en geluk. Iedereen, ongeacht welke functie mocht meedoen. Een eye-opener was volgens Carolien dat tijdens de opleiding Dienend Leiderschap de deelnemers zich meer bewust van hun eigen blinde vlekken en gewoontes zoals ongevraagd advies geven en aannames doen zonder te verifiëren, werden. “We leerden open, eerlijk en nieuwsgierig te zijn.”

Het systeem ben ik zelf

De leergang bood twee varianten. Een waarbij deelnemers gedurende een jaar zes bijeenkomsten van twee dagen, online sessies en zelfstudie volgden binnen de thema’s authenticiteit, bescheidenheid, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid geven, bekrachtigingen, vergeving en waardering. Deze groep bestond uit leidinggevenden, coördinatoren en beleidsmedewerkers. In de andere variant werd alle andere collega’s van ZNWV de mogelijkheid geboden de opleiding te volgen. Het resulteerde, volgens Carolien, in een krachtige verbinding tussen deelnemers, waarbij aannames verdwenen en een menselijke benadering de overhand kreeg. “We leerden ons echt te focussen op de dingen waarop we zelf invloed hebben,” legt ze uit, “We zijn normaalgesproken gauw geneigd om de schuld bij een ander te leggen of bij ‘het’ systeem. Als je dat blijft doen, dan raak je gefrustreerd. Je kunt een ander niet veranderen. En op dat moment kwam ik tot het besef: het systeem ben ik zelf!”

Nieuwe technologie + oude organisatie = dure organisatie

Een veranderende houding ten opzichte van bijvoorbeeld zorgtechnologie is volgens Carolien nodig. “We kunnen technologie inzetten, maar als we zelf niet veranderen, biedt het weinig soelaas. Er wordt niet voor niets gezegd: nieuwe technologie + oude organisatie = dure oude organisatie. De wereld zal nooit meer terug veranderen naar wat het was, hoezeer sommigen dat ook wensen. Om de voortdurende veranderingen, ook in de zorg, het hoofd te bieden, is het belangrijk om veerkrachtig te zijn,” vervolgt Carolien, “En daarbij heeft de opleiding Dienend Leiderschap bij geholpen. Het heeft mij meer rust en balans in het werk gegeven en dat hoor ik ook van anderen. Ik neem het heel serieus en dan haal je er ook iets uit. Het betekent dat je oprecht geïnteresseerd bent in het werk van een ander en in die ander zelf. Ik geloof sterk in waardengedreven werken en niet waardegedreven werken. In onze organisatie gaat het niet om de financiële winst, maar om het menselijk aspect van bijvoorbeeld het bestrijden van pijn en het begeleiden van hulpbehoevenden zodat zij een fijn leven kunnen leiden.” Dat de training ook praktische instrumenten zoals fysieke oefeningen, wandelen, ademhalingsoefeningen en diverse groepstechnieken bood, heeft daarbij enorm geholpen.

Toekomstige beweging en ambities Carolien streeft ernaar het ambassadeurschap verder in te vullen, niet alleen onder medewerkers maar ook door zaken op te lossen op een manier die de cliënt ten goede komt. “We houden elkaar wakker in intervisiegroepjes en kunnen terecht bij buddy’s in de organisatie,” vertelt Carolien en besluit: “Door contact te maken en te houden, weten we wat er echt nodig is. Op die manier kunnen we samen een wezenlijk verschil maken in het zorglandschap. Bij de noodzakelijke veranderingen die ons te wachten staan, zijn wijzelf de sleutel tot innovatie.”

Lees ook..

Ga naar de inhoud