TZA NIEUWS

Veelbelovende pilot zorgtechnologie STO (Sterk Techniek Onderwijs)

Zorgtechnologie is een aansprekend onderwerp bij Sterk Techniek Onderwijs. Het biedt de mogelijkheid om – in de wereld van techniek – de wereld van ‘Mens en gezondheid’ te introduceren. Maar omgekeerd biedt het thema ook de mogelijkheid om de wereld van technologie een plek te geven in zorg en welzijn. En, misschien wel het mooiste; het biedt de mogelijkheid om met verschillende disciplines gezamenlijk met dit thema aan de slag te gaan. Vanuit dit gedachtengoed gingen samenwerkingspartners vanuit De Regiocampus in Meppel met elkaar aan de slag.

Keuzevakken ‘Domotica en automatisering’ en ‘Technologie in zorg en welzijn’

De VO-scholen Stad en Esch, SG Eekeringe en RSG Tromp Meesters willen de keuzevakken ‘Domotica en automatisering’ en ‘Technologie in zorg en welzijn’ aan hun leerlingen aanbieden. Wanneer je je verdiept in deze keuzedelen, ontdek je dat er overlap is. Vanuit de MBO scholen Deltion College en Drenthe College is veel deskundigheid op deze thema’s. Dit was dé kans om met elkaar te ontdekken hoe je in gezamenlijkheid een mooi aanbod ontwikkelt voor de leerlingen en studenten van de betrokken scholen. Een aanbod waarin multidisciplinair werken het uitgangspunt is.

3 – daagse pilot als opmaat voor een breder programma

Om in het klein de (on)mogelijkheid van het idee te ontdekken, organiseerden ze in juni 2021 een driedaagse pilot. 16 leerlingen (de helft PIE, de helft Zorg en Welzijn) werden drie dagen ‘ondergedompeld’ in de wereld van zorgtechnologie.

De eerste dag was de introductie van het thema zorgtechnologie. Leerlingen kregen gastlessen vanuit ziekenhuis Isala en zorgorganisatie De Zorgzaak. Ze brachten een bezoek aan een verpleeghuis. Op school werkten ze met robots en andere technologische toepassingen en ze gingen de uitdaging aan om te ontsnappen uit een escaperoom.

Het practoraat ‘Zorg- en sensortechnologie’ van het Drenthe College verzorgde de tweede dag met een casus over de stappen van ‘mensgericht ontwerpen’. Aan het einde van de dag lagen er mooie suggesties voor oplossingen die bijdragen aan het realiseren van zelfregie.

Op dag drie gingen ze aan de slag met technologie. Deltion College, het Techlab van STO Zwolle en de Technologie & Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht hadden een programma in elkaar gezet. De leerlingen gingen aan de slag met onder andere robotarmen en sensoren. Ook maakten ze kennis met technologische toepassingen in de TZA Truck. Klik hier voor een impressie.

Verbinden is het grote succes

De pilot was een positieve en leerzame ervaring, voor zowel de leerlingen als de leraren. Het biedt handvatten om een invulling te geven aan een breder programma.

Het grote succes van deze pilot is de verbinding die er is gemaakt tussen de bestaande ideeën en  initiatieven in de regio om met dit thema aan de slag te gaan. Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar als initiatiefnemers zelf het voorbeeld geven hoe je multidisciplinair samen kunt werken. De projectgroep ziet uit naar een geslaagd vervolg! 

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze pilot? Neem contact met Klaas Luten van Stad en Esch (kluten@stadenesch.nl) of Jolanda van Til van het Deltion College (jtild@deltion.nl). 

Lees ook..

Ga naar de inhoud