TZA NIEUWS

Trots dat we mogen bijdragen aan de doelen van Viattence

Zorgorganisatie Viattence is sinds 2022 lid van de TZA IJssel-Vecht en actief betrokken bij de TZA  kenniskring. In haar kwaliteitsverslag 2022 wordt onze samenwerking beschreven: De kenniskring brengt de professionals bij elkaar voor inspiratie en innovatie. Er wordt gewerkt met interactieve sessies, presentaties en discussies. De organisaties informeren elkaar over lopende of van start gaande pilots met zorgtechnologie. Samen kunnen ze innovatieve producten testen op gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring in een realistische zorgsetting. Daarnaast is in 2022 in samenwerking met de TZA, Zorgverlening Het Baken en WZU Veluwe het eerste Zorgtechnologie festival georganiseerd.    

In maart 2022 startte het Innovatieteam van zorggroep Viattence met als eerste doel het opstellen van een visie op zorgtechnologie. In het Meerjarenplan (2022 – 2025) staat beschreven dat Viattence de zorgprocessen maximaal wil ondersteunen met zorgtechnologie. Besloten is om enkele medewerkers op te leiden tot TechAmbassadeurs. Deze hebben de opleiding dit jaar afgerond.

Het zijn mooie stappen van Viattence om haar doelen op het gebied van zorgtechnologie te bereiken. Daarbij draait het om hoogwaardige kwalitatieve zorg aan bewoners/cliënten te bieden, medewerkers ruimte geven om zorgtechnologie uit te proberen, digitale vaardigheden en zorgtechnologie duurzaam inbedden in de organisatie.

bron: 159024-Viattence-4luik-kwaliteitsverslag-0523v5-DEFINITIEF.pdf

Lees ook..

Ga naar de inhoud