TZA NIEUWS

Leren van Corona

De website ‘Innovatiemanager in de zorg‘ is het resultaat van het project ‘Leren van Corona’. Dit project is uitgevoerd in opdracht van Provincie Overijssel door Health Valley in samenwerking met hogeschool WindesheimLectoraat ICT-innovaties in de Zorg. Coördinator Academie van de TZA IJssel-Vecht, Jolanda van Til, was betrokken bij dit project vanuit haar functie als docent onderzoeker bij Windesheim.

Provincie Overijssel wil de gezondheid en welzijn van al haar inwoners bevorderen. Voor de uitdagingen die daarbij komen kijken, wil zij innovatie stimuleren. Hierbij past het voorkomen van ziekte en het voorkomen van het verergeren van ziekte, verplaatsen van zorg naar de omgeving van de patiënt en het vervangen van zorg. Digitalisering kan hierbij oplossingen bieden. Door COVID-19 zijn er veel digitale oplossingen versneld in gebruik genomen. Provincie Overijssel wil dat wat hiervan geleerd is, zowel aan de kant van de zorg, als aan de kant van de gebruikers, koesteren en inzetten om de versnelling van innovatieve digitale zorg door te zetten.

Toelichting project Leren van Corona

Covid-19 maakte dat we aan de slag gingen met zorg op afstand. eHealth-innovaties werden versneld ingevoerd en het aanbod van digitale zorg werd opgeschaald. In deze periode is ontzettend veel geleerd: Wat werkt wel en wat niet? Wat moet je vooral wel doen en wat niet? En meer…

Zorgorganisaties staan voor grote uitdagingen en Covid-19 maakt die zichtbaar. Zorg op afstand met digitale ondersteuning is tijdens de Covid-19 crisis essentieel gebleken. Zorgorganisaties hebben versneld eHealth ingevoerd en de acceptatie en adaptatie door gebruikers steeg. Provincie Overijssel vindt het belangrijk om in alle uitdagingen die er zijn de innovatiekennis te borgen. De wens ontstond om in kaart te brengen wat nu de geleerde lessen zijn en hoe die ingezet kunnen worden om in de toekomst duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van eHealth-toepassingen.

Het project ‘Leren van Corona’ vond plaats van januari 2021 tot en met december 2021 en kende de volgende onderzoeksvraag:

Hoe kunnen de geleerde lessen van de versnelde invoering van eHealth-innovaties vanwege het corona-virus ten goede komen aan een verduurzaming en opschaling van het aanbod van digitale zorg zodat burgers de mogelijkheid houden om te vragen ‘kan het ook digitaal’?”

De geleerde lessen hebben we opgehaald bij veertien professionals in de provincie Overijssel die in hun werk nauw betrokken zijn bij de invoering van eHealth in hun organisatie. Ze kwamen uit verschillende sectoren in de zorg. Zij hebben hun ervaringen gedeeld in individuele en in groepsgesprekken. Daarnaast is er deskresearch uitgevoerd, gericht op publicaties gerelateerd aan ‘geleerde lessen van Corona voor digitale zorg’. Deze lessen zijn van betekenis voor andere professionals die betrokken zijn bij de invoering van eHealth in hun organisatie. Want het delen van kennis is belangrijker dan ooit, blijkt uit dit project.

Het doel van deze website is om de geleerde lessen te delen, zodat anderen hier van kunnen leren en ze mee kunnen nemen in hun eigen werkzaamheden.  De informatie is interessant voor innovatiemanagers in de zorg en betrokkenen of geïnteresseerden in digitale zorginnovatie. Bij de geleerde lessen wordt benoemd wat men daarmee kan in de Provincie Overijssel. De voorbeelden die worden genoemd, zijn te vertalen naar vergelijkbare initiatieven in andere provincies. 

Geleerde lessen
  1. Er was urgentie, dus we moesten aan de slag
  2. Doordat we ervaring opdoen, werden mogelijkheden meer zichtbaar
  3. De context waarin je als innovatiemanager je werk moest doen, was bepalend voor wat je wel en niet kon realiseren
  4. Er kwam meer zicht op welke randvoorwaarden nodig zijn om succes te realiseren
  5. Er is al veel informatie waar je gebruik van kunt maken
  6. Er was grote behoefte om kennis te delen: wat werkt wel of niet?
  7. Het besef dat samenwerken noodzakelijk was om goede zorg te realiseren
  8. Het werd nog meer duidelijk dat de wens van de zorgvrager ertoe doet 

Bron: innovatiemanagerindezorg

Lees ook..

Ga naar de inhoud