TZA NIEUWS

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is heropend!

Eind 2021 sloot de regeling, maar gezien het grote succes ervan heeft het ministerie van VWS opnieuw geld vrijgemaakt. Dit betekent dat jouw organisatie weer een aanvraag kan indienen. Er is een bedrag van 12,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Wat is E-health?

Onder E-health vallen digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en/of ondersteuning en die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen.

Wat is de SET?

De reguliere Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter en meer wordt gebruikt én ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

SET mogelijkheden

De SET is verdeeld over twee luiken; de bovenstaande reguliere SET en de SET visievorming E-Health.Misschien wil jouw organisatie wel aan de slag met e-health maar ontbreekt er nog een visie of strategie. Met de SET visievorming E-health kunnen zorgaanbieders tot een gedragen visie komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie.

Waarom SET subsidie aanvragen?

Aangezien de regeling sinds 2019 loopt, zijn er inmiddels al een heleboel mooie resultaten geboekt. In de ervaringsverhalen van andere zorgorganisaties lees je hoe de SET hen geholpen heeft. Ervaar wat SET voor jouw zorgorganisatie zou kunnen betekenen.

Wat kan de TZA IJssel-Vecht voor jouw organisatie betekenen?

Wanneer jouw organisatie nog geen concrete visie of strategie heeft kunnen we je d.m.v. een strategische sessie een start geven tot het ontwikkelen van een beleid op dit onderwerp. We leveren bouwstenen aan en informeren je over de volgende te nemen stappen.
Daarnaast bieden we projectbegeleiding bij een gezamenlijk implementatietraject of kunnen we dienen als sparringpartner. Neem contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden en om te kijken waar in het proces wij je kunnen helpen.  

Geïnteresseerd?

De subsidie is nu geopend en aanvragen kunnen ingediend worden tot 31-12-2022. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden op de website van ZonMw. Tevens kun je hier een gratis spreekuur aanvragen wanneer je vragen over je aanvraag hebt of wilt sparren.

Naar de subsidieaanvraag

Lees ook..

Ga naar de inhoud