Project

WOLK

Organisaties:

IJsselheem – Deltion College – ZGIJV/Driezorg – Landstede – ZNWV – Windesheim

Doelen:

Hoofdoel: Onderzoeken of en hoe Wolk een onderdeel wordt in het beleid van de organisaties m.b.t. valrisicobeleid.

Overige informatie, update juli 2023:

Er is gestart met het maken van een beslisboom. Hierin kwam naar voren dat de kenniskring eigenlijk “groter” is dan de Wolk. Het gaat om het beleid rondom valgevaar en vallen in zijn geheel, waarbij je kan kiezen of je de Wolk als interventie wel of niet inzet.

Daarnaast kwam tijdens het vullen het voortschrijdende inzicht dat we wellicht meer doen dan nodig/wenselijk. Er is al veel en er zijn al organisaties die verder zijn met de inzet van Wolk. Windesheim is bijvoorbeeld betrokken bij onderzoek van de Wolk bij Noorderboog. Dit gaat de Kenniskring via Windesheim nauwlettend volgen en hierin mee kunnen denken, waar wenselijk/nodig. Daarnaast zijn er contacten met leden van de TZA Twente die verder zijn in het gebruik van Wolk. Er worden contacten gelegd om de kennis die is opgedaan te delen over deze regio’s heen.

Daarnaast is de leverancier bezig om de PreScan van de Weten Wat Werkt methode in te vullen, zodat leden hierna de PreScan makkelijker in kunnen vullen.

Ga naar de inhoud