Project

WOLK

Organisaties:

IJsselheem                                          Deltion College

ZGIJV/Driezorg                                   Landstede

ZNWV

Doelen:

Hoofdoel: Onderzoeken of en hoe Wolk een onderdeel wordt in het beleid van de organisaties m.b.t. valrisicobeleid.

Subdoelen/acties:

Uitgebreide informatie over Wolk en de doelen zijn te vinden in de Teams omgeving.

Overige informatie, update maart 2023:

In het volgende overleg zal in gezamenlijkheid een beslisboom worden gemaakt. In het geheel van val/breuk preventie wanneer en hoe kan je de Wolk inzetten?
De leverancier is bezig om de PreScan van de Weten Wat Werkt methode in te vullen, zodat leden hierna de PreScan makkelijker in kunnen vullen.

Naar de inhoud springen