Project

WOLK

Organisaties:

Deltion College – ZGIJV/Driezorg – Landstede – ZNWV – Windesheim – Baalderborg Groep

Doelen:

Hoofdoel: Onderzoeken of en hoe Wolk een onderdeel wordt in het beleid van de organisaties m.b.t. valrisicobeleid.

Wolk heupairbag

De Wolk heupairbag is een zorgtechnologisch hulpmiddel ter bescherming tegen heupfracturen. 

In het vraagstuk toepassing heupairbag komen naast de praktische punten als valprotocol, proces van inzetten ook de ethische dillema’s aan bod. 

Het inzetten van de Wolk heupairbag vraagt om een projectmatige aanpak waarin verschillende stakeholders worden betrokken. 

Een aantal organisaties is hierin koploper en heeft kennis gedeeld. Zo kan iedereen zijn eigen afweging maken op het al dan niet inzetten van de Wolk Heupairbag. In de kenniskring is ruimte voor kritische vragen, kennis delen en ophalen. 

Het resultaat van het onderzoek door Windesheim met Noorderborg wordt binnenkort besproken met Vilans en leverancier Wolk. Na dit gesprek worden de resultaten hier gepubliceerd.

Ga naar de inhoud