Project

SLIMME INCONTINENTIEZORG

Organisaties:

IJsselheem – Baalderborg Groep – Het Zand  – Rosengaerde – Zonnehuisgroep IJssel-Vecht/Driezorg – Viattence – WZU Veluwe – Zorggroep Apeldoorn – ZNWV – Frion – Landstede – PGVZ – Deltion College – Atlant

Doelen:

Hoofdoel is het delen van kennis op het gebied van slimme incontinentiezorg in de veronderstelling dat het implementeren hiervan bijdraagt aan:

 • De kwaliteit van (in)continentiezorg te verbeteren door
  • Juist gebruik materialen
  • Meer inzicht in mictiepatroon
   • Betere nachtrust
  • Niet te vroeg, maar ook niet te laat te verschonen.
   • Minder verschoningen
   • Minder natte kleren/bedden
   • Minder belasting cliënt
   • Minder belasting medewerker
   • Minder wonden gerelateerd aan incontinentie

Door het delen van kennis, kunnen de aangesloten organisaties:

 • Makkelijker en beter keuzes maken
 • Efficiënter en effectiever implementeren van slimme incontinentiezorg
 • Bredere testresultaten/bewijslast op harde en zachte kosten en baten vergaren

Subdoelen/acties:

Visievorming                                                          Businesscase

Keuzes maken (techniek)                                   Mens/werk kant

PvA                                                                           Onderzoek

Extramurale inzet                                                 Communicatie

Laatste update, juli 2023:

Een deel van de groep is al eerder begonnen en vergelijken de verschillende aanbieders met elkaar. In de bijeenkomst van maart hebben Rosengaerde en ZGIJV meer over hun ervaringen verteld. Hier kwamen vragen en discussies over op gang.

In gezamenlijkheid met leden van TZA Twente wordt er gekeken naar een inkoopgesprek met Tena. Vanuit IJssel-Vecht zullen Rosengaerde, het Zand en de Baalderborg Groep hierbij aanhaken.

Er is een voorbeeld van een visie, met doelen en acties gemaakt. Deze is te gebruiken en naar wens aan te passen voor de leden.

Ga naar de inhoud