Project

HELPSOQ

Organisaties:

IJsselheem                               Buurtzorg

Viattence                                 Landstede

Deltion College                       Thuiszorg Beers

Doelen:

TZA breed wordt er via de WetenWatWerkt methode onderzoek gedaan naar de harde en zachte kosten en baten van de HelpSoq.

Overige informatie, update maart 2023:

IJsselheem heeft 10 HelpSoqs twee aangeschaft, die ze aan de hand van de WWW methode aan het onderzoeken zijn. Eind maart is de verwachting dat de onderzoeken zijn afgerond. Deze worden samengevoegd met de TZA brede onderzoeken naar de HelpSoq, zodat in april de factsheet gemaakt kan worden. TZA heeft 5 HelpSoqs kunnen aanschaffen tegen kostprijs. Deze worden in eerste instantie ingezet bij bovenstaande organisaties. Later kunnen ze toegevoegd worden aan bijvoorbeeld de infostand, probeerservice of fysieke locatie. In het onderwijs wordt gekeken hoe dit hulpmiddel toegevoegd kan worden in het lesprogramma over steunkouszorg.

De eerste resultaten zijn overwegend goed. Sommige medewerkers vinden het product nog zwaar en daarom minder goed toepasbaar voor meerdere cliënten. Individueel zijn er goede ervaringen. Vooral de medewerker die ontlast wordt is de meest gehoorde reactie. In de teams omgeving staat een PreScan van IJsselheem. Overige informatie is op te vragen bij Kim Runhaar.

Naar de inhoud springen