Project

BEELDZORG

Organisaties:

Frion – Het Zand – ZNWV – Landstede – Riwis – ZGIJV/Driezorg – Viattence – WZU – Deltion College – Stimenz – IJsselheem

Doelen:

Hoofdoel is het delen van kennis op verschillende vlakken wat bijdraagt aan:

 • Makkelijker en beter keuzes kunnen maken
 • Efficiënter en effectiever implementeren van beeldzorg in de aangesloten organisaties
 • Mogelijkheden tot samenwerken verkennen, bijvoorbeeld met betrekking tot centrale.
 • Bredere testresultaten/bewijslast harde en zachte kosten en baten na implementatie gericht op
  • Optimaal benutten medewerker in tijd van arbeidskrapte
  • Waarborging van de kwaliteit van zorg

Subdoelen/acties zijn:

 • Businesscase maken (harde en zachte kosten en baten)
 • Elkaar helpen om een keuze te maken (techniek)
 • Mens en proces kant in beeld brengen
 • Ervaringen delen
 • Gezamenlijk onderzoek (WetenWatWerkt methode)
 • Verschil beeldzorg extramuraal versus intramuraal

Overige informatie, update maart 2023:

Eerste ervaringen zijn gedeeld bij een werkbezoek bij Driezorg. Clemens heeft meer verteld over de aanpak van Driezorg en de keuzes die zijn gemaakt.

In de bijeenkomst op 9 mei 2023 is er een lijst gemaakt bij welk type ondersteuningsvragen je beeldzorg in kan zetten. Daarnaast is verkend wat nog meer voordelen kunnen zijn van de inzet van Beeldzorg, zowel voor de organisatie, medewerker, cliënt als verwanten.

Aan de hand van ervaringen bij Zorggroep Noord West Veluwe hebben we verder verkend wat wel en niet handig is om te doen bij beeldzorg contacten. Hier kwam een actief gesprek op gang waar veel vragen zijn beantwoord en ervaringen zijn gedeeld. Stimenz en IJsselheem zijn nieuw aangesloten bij de werkgroep Beeldzorg.

Ga naar de inhoud