Digicoaches Netwerk

Inmiddels zijn er in de regio IJssel-Vecht de nodige digicoaches opgeleid. Als TZA IJssel-Vecht willen wij de digicoaches faciliteren door het bieden van een netwerk waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En dan niet alleen de digicoaches zelf, maar ook de projectleiders die binnen hun organisaties met dit thema bezig zijn. Het doel is ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar en te kijken wat nodig is om in je taak daarin verder te komen.

Op 18 januari vindt van 14.00 tot 16.00 uur de eerste netwerkbijeenkomst plaats. De bijeenkomst is online. Naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst wordt gekeken wat het vervolg kan zijn.


Inschrijven

1 Ticket geselecteerd.

Beschikbaar Tickets: 100

Het ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

jan 18 2022

Tijd

14:00 - 16:00
QR code
Skip to content